Hvad er økologisk akvakultur:

Økologisk akvakultur er opdræts af fisk, muslinger, tang, krebs, østers, rejer – ja i princippet alt hvad der produceres eller opdrættes i vand, men hvor opdrættet eller produktionen finder sted efter et særligt økologisk regelsæt – med særlig fokus på eksempelvis: Miljøpåvirkning, ressourceforbrug, dyrevelfærd, forbrugersikkerhed, biodiversitet mv.

Reglerne for økologisk akvakultur er tilsvarende de regler som findes for økologisk landbrugsproduktion – men selvfølgelig med særlig fokus på disse særlige produktionsforhold.

Økologiske akvakulturprodukter må som de eneste fisk, muslinger, tang produkter (m.fl.) markedsføres med det røde danske Ø mærke og/eller EU’s økologimærke

Regler for økologisk akvakultur (vigtigste):

Kommissionens forordning (EF) nr. 710/2009 af 5. august 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007, for så vidt angår fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for økologisk produktion af akvakulturdyr og tang (europa.eu)

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/48

Sammenligning mellem konventionel, ASC-mærket og økologisk fiskeopdræt:

Her kan du læse om de forskellige danske økologiske akvakulturproduktioner:

okofisk-m65-folder-rev0914-WEB.pdf (akvakons.dk)

muslinger-m65-folder-Korr3.pdf (akvakons.dk)

flodkrebs-m65-folder-WEB.pdf (akvakons.dk)

tang-m65-folder-0814-WEB.pdf (akvakons.dk)

10-opskrifter-økologiske-fisk-og-skaldyr-maj-2012.pdf (akvakons.dk)

https://akvakons.dk/wp-content/uploads/2019/04/%C3%98kofisk_b%C3%B8rn_samlet.pdf

Kortfilm – økologisk akvakultur

Økologisk fisk – YouTube

Øjenæg og Yngel MASTER – YouTube

Økofilm Foreller MASTER – YouTube

Økofilm Fangst Ørreder MASTER2 – YouTube

Økofilm Røgning Ørreder MASTER – YouTube

Økofilm Storkøkken Vuggestue MASTER – YouTube 

Vigtige rapporter:

Projekt Afsætningsfremme Akvakultur – ØKO – projektrapport – ENDELIG 2 – 190914 – VJL (akvakons.dk)

https://akvakons.dk/wp-content/uploads/2019/04/Projekt-%C3%98KO-AKVA-1-projektrapport-inkl-bilag-ENDELIG-ENDELIG-050814-VJL.pdf

Projekt ØKO-yngel – projektrapport – 230215 – ENDELIG – VJL (akvakons.dk)

Projekt ØKOMUS – projektrapport – ENDELIG – 300615 – VJL (akvakons.dk)

Link til forskningsrapporter og notater vedrørende økologisk akvakultur under ICROFS: Fisk (icrofs.dk)

Foreningen Netværk for Økologisk Akvakultur:

Foreningen Netværk for Økologisk Akvakultur består at medlemmer fra hele værdikæden: Akvakulturproducenter, foderleverandører, forarbejdningsled (slagterier, røgerier mv.), grossister, fiskehandlere, detailbutikker, foodservice, professionelle køkkener, rådgivere, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer og private medlemmer.

De økologiske fisk får deres egen forening | Økologisk – nyt om udviklingen (okologi.dk)

Foreningens formål jf. vedtægterne:

  1. Sikre kvalificeret interesse-varetagelse for medlemmerne af foreningen
  2. Arbejde for generisk Information om – og afsætning af – økologiske akvakulturprodukter til gavn for hele branchen
  3. Arbejde for et bredt og tilgængeligt (herunder i butikker og hos grossister) sortiment af produkter med økologiske akvakulturprodukter til interesserede professionelle køkkener og private i DK
  4. Arbejde for bæredygtige regler og tilgængelige ressourcer til udviklingen af den økologiske akvakulturproduktion i DK
  5. Arbejde for forøgelse af eksporten af danske økologiske akvakulturprodukter
  6. Arbejde for forskning og udvikling på området for økologisk akvakultur og produkter deraf
  7. Samarbejde med relevante organisationer i den bæredygtige og økologiske fødevareklynge

Vedtægter: se mere…

Facebook-gruppe: Foreningen Netværk for Økologisk Akvakultur | Facebook

Bliv medlem af Foreningen Netværk for Økologisk Akvakultur: se mere…