Projekter

AKVAKONS er aktuelt projektdeltager i følgende udviklingsprojekter:

  • Projekt: ØkoAkva – Økologiske akvakulturprodukter til foodservice se mere…

I min tid som chefkonsulent hos Dansk Akvakultur har jeg bl.a. været projektleder eller deltager på følgende projekter:

Projektleder for følgende projekter (udvalgte):

Projekt: Økologiske linemuslinger – sikring af tilgængelighed for forbrugerne (ØKOMUS) 2015

Projekt: Udvikling af dansk økologisk yngelopdræt 2015

Delprojekt: Afsætningsfremme – Dansk Akvakultur 2012 – 2014 (økologi) 2014

Projekt: Videreudvikling af dansk økologisk akvakultur (ØKO-AKVA1) 2014

Projekt: Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra (ØKOFISK Info) 2014

Projekt: Andre Arter i dansk akvakultur (Sandart) 2009

Projekt: ØKOFISK II 2008

Projekt: Biofach-2008 2008

Projekt. Formidling af viden fra projekt Introduktion af økologi- og kvalitetsmærkning på danske pioneranlæg 2007

Projekt: Introduktion af økologi- og kvalitetsmærkning på danske pioneranlæg 2006

Projekt: Regnskabsstatistik for Akvakultur 2005, 2006, 2007, 2008

Projekt: Direkte salg fra dambrug til forbruger – fase 2 2007

Projekt: Direkte salg fra dambrug til forbruger – fase 1 2003

Projektdeltager i følgende projekter:

Projekt: Robust Fish 2014+ DTU-Aqua

ORAQUA (økologisk fiskeopdræt) 2010 DFU-HØK

Master Management projektet (EMAS) 2006 Dansk Akvakultur

Miljøcertificering af 3 danske dambrug 1994 Dansk Dambrugerforening