Rådgivning

 • Ferskvandsdambrug (både konventionel og økologisk)
  • Tilladelser
  • Ansøgninger om miljøgodkendelser
  • Ansøgninger om tilladelser til vandindvinding
  • Udarbejdelse af tabsopgørelser
  • Deltagelse som ledsager ved møder med myndigheder
  • Passager ved dambrug
  • Driftsstyrring (også via IT)
  • Gennemgang af driftsregnskaber
  • Afsætningsopgaver
  • Uddannelse af medarbejdere
  • Hjemmesider, Facebook, Instagram mv.
  • Fotos og film

Har desuden netværk til gode samarbejdspartnere med forstand på:

 • Tegning og etablering af produktionsanlæg
 • Fiskesundhed, sygdomsforebyggelse og behandling af syge fisk

Økologisk akvakultur

(Dambrug, muslingeanlæg, tanganlæg, havbrug, krebsebrug, aquaponic, fiskesøer)

  • Ansøgninger om omlægning af anlæg til økologisk produktion
  • Udarbejdelse af omlægningstjek
  • Gennemgang af anlæg før myndighedstilsyn
  • Ansøgning om støtte til etablering eller modernisering
  • Udarbejdelse af projektansøgninger
  • Projektstyring og rapportering
  • Afsætningsfremme
  • Produktudvikling
  • Kursus & undervisning

Har desuden netværk til gode samarbejdspartnere med forstand på:

 • Tegning og etablering af produktionsanlæg

Fiskesundhed, sygdomsforebyggelse og behandling af syge fisk 

Fiskesøer

  • Ansøgninger om tilladelser til etablering af fiskesø – skiltning mv.
  • Ansøgninger om tilladelse til røgeri
  • Ansøgninger om støtte fra støttepuljer
  • Afsætningsfremme
  • PR og markedsføring
  • Gennemgang og rådgivning driftsøkonomi
  • Udarbejdelse af tabsopgørelser
  • Udarbejdelse af forretningskoncept – herunder koncept med økologiske udsætningsfisk

Har desuden netværk til gode samarbejdspartnere med forstand på:

– søens biologi

– sygdomsproblemer hos udsætningsfisk

Kursus, foredrag og gæsteundervisning

Udover at jeg gæsteunderviser på Akvakulturuddannelsen på Hansenberg i Kolding, på Kalø Økologiske Landbrugsskole ved Rønde på Djursland, samt andre landbrugsskoler, højskoler mv. rundt i landet, tilbyder jeg foredrag og gæsteundervisning på timebasis om emner som eksempelvis:

 • Økologisk akvakultur – hvordan? hvorfor? og hvorfor ikke?
 • Flere økologiske fisk og skaldyr i Foodservice
 • Danske dambrug – historie, nutid og fremtid
 • Danske dambrugere i det store udland
 • Krebseopdræt i Danmark og Sverige

Det er også muligt at arrangere besigtigelsesture på danske akvakulturanlæg – herunder økologiske – for elever under uddannelse, virksomheder mv. efter ønske.